אגרת להורים תשפ"ב

"החינוך הוא המקצוע הקשה ביותר, משום שהוא תובע את ידיעת האדם העמוקה ביותר. היינו: ידיעת
הנפש. אבל הוא המקצוע הנאצל ביותר שכן הוא מטפל ביפה ביותר אשר נוצר: נשמת האדם" (גוארדיני)

הורים ותלמידים יקרים,
בפתחה של שנה"ל תשפ"ב הבעל"ט הנני מברכת אתכם בברכת שנה טובה, שנת שותפות
חינוכית המקדמת חינוך הנותן מענה חברתי-ערכי, רגשי ולימודי בעבור 551 התלמידים בבית
ספרנו.
ה"אני מאמין" שלנו שם דגש על חינוך- דרך עם ערך. ייחודיות ביה"ס: חינוך הומניסטי- ערכי
בדרך של משחק וחקר. בדרך זו אנו מאמינים כי ניתן מענה והזדמנות לכל תלמיד/ה שיובילו
אותו למצוינות אישית, חברתית, לימודית כאחד. צוות ביה"ס חדור מוטיבציה, משקיע ומאמין
בילדים ומוביל אותם למצוינות זו.
הנני מאמינה בכל ליבי כי יצירת אקלים חינוכי- מיטבי בדגש על חינוך לערכים וחיזוק תחושת
השייכות והמוגנות בדרך של אחריות, מסירות, תקשור ת בינאישית מיטבית ועבודה מהלב
הנם "אבני הדרך" אשר מהווים את התפיסה החינוכית של עשייתנו החינוכית. חלק בלתי נפרד
מתפיסה זו בא לידי ביטוי ביצירת מסגרות מעורבות חברתית אשר נותנות מענה לכל תלמיד/ה
בביה"ס החל מ"תפקיד לכל ילד/ה" במסגרת הכיתה ובראיה בית ספרית: מוע צת תלמידים,
מפעילי "הפסקה פעילה", מועצה ירוקה, נאמני ספריה, נאמני מחשב, סבב"ה, חונכות, שגרירי
מפתח הל"ב ובשנה הנוכחית נוסיף את "משכיני השלום" ונאמני זה"ב.
החזון הבית ספרי מבטא את התפיסה החינוכית שלנו ולנגד עיננו הבוגר הרצוי המכיר את
מולדתו, זהותו ו מעגלי השייכות שלו ומצויד בערכים המביאים לידי ביטוי את האחריותיות ,
האיכפתיות והערבות ההדדית וכמובן העצמה אישית שלו כבוגר והתייחסות למצוינות
וההצטיינות האישית שלו בכדי להביא לידי ביטוי את שאיפותיו ויכולותיו האישיות .
ברצוני להודות לצוות ביה"ס על ההתגייסות, ההשקעה והחשיבה המשותפת והמשתפת למען
עשייה חינוכית מיטבית לטובת קהילת ביה"ס. לכם ההורים, תודה על הבעת האמון. אני
מאחלת לנו שנה טובה, מוצלחת, שנה של אמון הדדי ועשייה משותפת. תודה לכל ההורים
שתורמים ממרצם ומזמנם למען בית הספר.
אני מאחלת הצלחה רבה לכל תלמידי ביה"ס הביל"ויים וברכת ברוכים הבאים לתלמידים
החדשים שהצטרפו אלינו מכתות ב'-ו' וכמובן לתלמידי כתה א' .

.בברכת שנה טובה לכל קהילת הביל"ויים ולכל בית ישראל

שלכם, שלהבת בני- מנהלת ביה"ס

הגדרות כלליות כניסה למערכת