בחירות למועצה ירוקה -תש"ף

כיתות א'

טופס בוחר

כתה ב 1                            כתה ב 2                              כתה ב 3

טופס בוחר            טופס בוחר               טופס בוחר

כתה ג 1                            כתה ג 2                              כתה ג 3                            כתה ג 4

טופס בוחר            טופס בוחר               טופס בוחר          טופס בוחר

כתה ד 1                            כתה ד 2                              כתה ד 3

טופס בוחר            טופס בוחר               טופס בוחר

כתה ה 1                            כתה ה 2                              כתה ה 3

טופס בוחר            טופס בוחר               טופס בוחר

כתה ו 1                            כתה ו 2                              כתה ו 3                                  כתה ו 4

טופס בוחר            טופס בוחר               טופס בוחר           טופס בוחר

הגדרות כלליות כניסה למערכת