תלקיט פעילויות ומשימות מותאם לכיתות א'-ו' בגישה מתמטיקה בכייף

מי רוצה לשחק ?מה בתלקיט?

משימות ופעילויות מקושרות המשלבות באמצעות משחק ושעשוע: תרגול, אתגר והעשרה במתמטיקה (בחלקם הנחיות לפעילויות מתמטיות משעשעות עם הורים)

לכיתות א'

לכיתות ב'

לכיתות ג'

לכיתות ד'

לכיתות ה'

לכיתות ו'

הגדרות כלליות כניסה למערכת