כותרת מצויינות

השנה נקיים שיעורי מצוינות בביה"ס (מצוינות ולא הצטיינות!)
המצוינות נתפסת כתהליך יחסי של מיצוי הפוטנציאל הקיים באדם. היא תהליך מתפתח שבכל רגע נתון יש לו ערך מוחלט. כלומר, מצוינות איננה בת השוואה לאחרים והיא תלויה אך ורק באדם עצמו ובפיתוח האישי שלו (פישר 2007), לעומת זאת הצטיינות היא רמת ההישג שצריך להגיע אליה מי שרוצה להיחשב כמצטיין והיא נמדדת במונחים אובייקטיבים (דוד נבו)
תנאי הכרחי להשתלבות תלמידים בשיעורים אלו מחייב אותם בהתנהגות נאותה , ללא בעיות משמעת וכמובן רצון ללמוד /להעשיר את עולם הידע שלהם בתחום הנלמד.
התהליך לאיתור התלמידים:
1. שגרור טופס/ חוזה אישי לתחום הדעת הנבחר.
2.  איתור התלמידים המעוניינים ע"י המחנכת/מורה מקצועית
3. הפעלת שיקול דעת/המלצה של המורה
4.  תלמידים עם בעיות משמעת נתחיל בתהליך מלווה ע"מ לאפשר להם להשתלב בשיעורים אלו בהמשך.
5.  כל 3-4 חודשים נעשה החלפה/ריענון .
6. המורה תפרסם את תכנית ההעשרה בקבוצת המצוינות.
פריסת תכנית המצוינות עפ"י שכבות גיל:

מצויינות איור מצויינות

מצוינות

הגדרות כלליות כניסה למערכת