תכנית "הקשר הרב דורי" הינה תכנית ערכית חינוכית הבונה גשר ערכי בין דורי, בין תלמידי ביה"ס לבין האזרחים הותיקים ביישומי טכנולוגיה חדשניים לתיעוד מורשת בתהליכי חקר.

התכנית מתקיימת בבית הספר זו השנה הרביעית. בכל שנה משתתפים תלמידי כיתות ה' בשני מחזורים של חצאי כיתות.

רבדורי 1 רבדורי3 רבדורי2

סרטון תוכנית הקשר הרב דורי בית ספר הבילויים תשע"ה

שיר: אני והסבתא בביצוע סבתא אורה סלומון ואופיר דרור

שאלון למשתתפי התכנית בשנה"ל תשע"ט

טופס תיעוד סיפור – קשר רב דורי 

קישור לאתר הקשר הרב דורי

מצגת בסיס

שאלון עמדות כלפי הדור השלישי

הגדרות כלליות כניסה למערכת