תפריט

כתוב את הכותרת כאן

עוד רגע קט נפתחת לה שנת תש"פ הבעל"ט
אנו בהתרגשות רבה לקראת המפגש עם הילדים.
ביום א הקרוב ב1.9 שעת הסיום  11:50 
החל מיום א יתקיים צהרון
הגדרות כלליות כניסה למערכת