תפריט

                                      קשת 1

    

שנה"ל תש"פ                   

פרופיל המוסד החינוכי:             

 • בית ספר יסודי ממלכתי הוקם בשנת תשע"ג(2012)
 • מפקחת ביה"ס- מתי פוליקר
 • מנהלת מחלקת החינוך: ענת קוך
 • מנהלת ביה"ס- שלהבת בני
 • סגנית: ליאת בלומנפלד
 • יועצת: עינב סיידו
 • רכזת שילוב והכלה:אלינור שמש
 • ביה"ס ירוק
 • הטמעה של ייחודיות (החל משנה"ל 2014)
 • ביה"ס השתתף בתכנית יזמות(מיפרש)
 • מס' תלמידים: 594
 • מס' כיתות: 21 (19 כתות רגילות +2 חנ"מ)

תיאור כללי של בית הספר:                

בית הספר נוסד בשנת- 2012.                

בביה"ס התקיימו בחירות דמוקרטיות: תלמידים,הורים וצוות ביה"ס הציעו ובחרו שם וסמל לביה"ס.                                            

אנו מייחסים חשיבות רבה ושימת דגש לתהליכים הראשוניים בבית הספר:                                        

שם בית הספר, סמל, תקנון, חזון ואמנה בית ספרית ומאמינים בבנייה הדרגתית משמעותית המשלבת למידה, חוויה והנאה .                         

בית הספר נועד להוות גורם מרכזי בקהילה ובשכונה. הננו רואים בקהילת ביה"ס חלק בלתי נפרד מתהליכים  אלו ומאמינים בשיתוף הפעולה כערך בדרך של דיאלוג משתף ומשותף.                          

בית ספר צומח מהווה עבור הקהילה הזדמנות נפלאה להיות שותפים לתהליכים וליוזמות ולהטביע את חותמם.   

יעדי בית הספר

בשנה"ל תש"פ (בהלימה ליעדי משרה"ח)

מטרה א: קידום למידה משמעותית ואיכותית: ידע, מיומנויות וערכים

במיקוד:    טיפוח תרבות של מצוינות לימודית, חברתית וערכית

טיפוח מיומנויות רגשיות וחברתיות וערכים בלמידה (יעד 5+2)

מטרה ב: חינוך לערכים ברוח מגילת העצמאות

במיקוד:  חינוך לערכים יהודיים, דמוקרטיים, ציוניים וחברתיים תוך טיפוח זהות וערכי מורשת ייחודיים

חינוך למעורבות חברתית ברמה האישית, הקבוצתית והבית-ספרית (יעד 6+7)

מטרה ג:קידום שוויון הזדמנויות ומיצוי הפוטנציאל

במיקוד:   קידום הכלה והשתלבות מיטבית של כלל התלמידים על הרצף ההתנהגותי והלימודי למיצוי הפוטנציאל (יעד 10)

מטרה ד: חיזוק המנהיגות החינוכית

חיזוק המנהיגות החינוכית בביה"ס וקידום תרבות ארגונית המאפשרת היכרות מעמיקה עם התלמיד ועולמו בדגש על כל מורה הוא מחנך  במכוונות אל שותפות חינוכית הכוללת הורים

ביסוס תרבות למידה מתמדת של המורים, תוך איזון בין צרכים מערכתיים לצרכים בית ספריים ואישיים (יעד 12+14)

                         

                

 

הגדרות כלליות כניסה למערכת